جلسه شورای راهبردی یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک ­ها و مؤسسات اعتباری
1399-11-05
جلسه شورای راهبردی یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک ­ها و مؤسسات اعتباری

جلسه شورای راهبردی یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک ­ها و مؤسسات اعتباری با عنوان "مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا" با حضور مدیران مؤسسه آموزش عالی بانکداری و نمایندگان 31 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی کشور، در تاریخ 1399/9/30 به صورت آنلاین برگزار گردید.